JEG-STRUKTURER

Alle mennesker har behov for en jeg-struktur, for at kunne klare kriser i livet, og være fri og nærværende i sin bevidsthed, med fravær af psykose.

I terapien arbejdes der løbende med opbygning af jeg-strukturen, hvis der opleves manglende eller forkert indlærte kompetencer.

Vores jeg-funktioner er ud over ID, ego og overjeg følgende:

 • Realitetstestning
 • Dømmekraft/vurderingsevne
 • Fornemmelse af virkeligheden og fornemmelse af sig selv
 • Regulering og kontrol af behov, affekter og impulser
 • Objektrelationer
 • Tankeprocesser
 • Adaptiv regression i jeg’ets tjeneste (arise)
 • Defensiv forsvarsmæssig fungeren
 • Stimulusbarrierer
 • Autonom fungeren
 • Syntetisk integrativ fungeren
 • Mestring og kompetence

Kontakt mig på tlf. 51 21 88 44 eller på email.
Jeg ser frem til at høre fra dig.

Ring til mig