ÆNDRET ADFÆRD

Hjerneskader kan ændre personens adfærd og eksempelvis medføre:

 

Initiativløshed

Nogle hjerneskadede kan være meget initiativløse og passive, og kan have konstant behov for igangsættelse og strukturering.

Gentagelser

Som hjerneskadet kan du være tilbøjelig til at gentage handlinger (perseverere), dette kan blandt andet være pga. nedsat korttidshukommelse.

Urealistisk adfærd

Nogle hjerneskader kan gøre, at den ramte kaster sig ud i urealistiske projekter, fordi de ikke er realistiske omkring deres evner og muligheder.

Manglende situationsfornemmelse

Nogle hjerneskadede har svært ved at overholde sociale spilleregler fra omgivelserne, og fortsætter f.eks. en forklaring eller en diskussion, selv om andre klart udtrykker, at de ikke er ’med’ længere.

Udadreagerende adfærd

Små ting kan udløse verbal eller fysisk voldelig adfærd.

Kontakt mig på tlf. 51 21 88 44 eller på email.
Jeg ser frem til at høre fra dig.

Ring til mig