DEPRESSION

Alle mennesker kommer i berøring med nogen på et tidspunkt, der har depression. Hver sjette i Danmark bliver ramt at depression på et tidspunkt i deres liv. Det er meget forskelligt, hvordan man bliver berørt. Nogle bliver deprimerede og angste, føler sig kede af det, eller triste til mode. Andre føler det som om, de bliver lammede, og har svært ved at føle noget. Depression kan være en invaliderende lidelse. Den kan påvirke dig både i dit sociale liv og i dit arbejdsliv. Længerevarende depression sætter synlige spor i hjernen, og du kan komme i fare som selvmordstruet.

Symptomer og tegn på depression

 • Nedsat eller øget appetit
 • Ked af det, trist
 • Nedsat tilstrækkelighed
 • Mindsket selvtillid eller selvfølelse
 • Søvnbesvær
 • Øget træthed
 • Mindsket initiativ
 • Forkerthedsfølelse
 • Manglende sexlyst
 • Psykisk lammelse
 • Rastløshed
 • Koncentrationsbesvær
 • Tankemylder
 • Selvmordstanker

Behandling af depression

En af de eneste dokumenterede behandlinger mod depression er kognitiv terapi. Det handler meget om, at man ikke lever i overensstemmelse med ens behov. Jeg vil sammen med dig undersøge fortrængte oplevelser og følelser, gå i dybden med dig, så du kan få udtrykt dig, og gøre dig færdig med de følelser eller oplevelser, der sidder i dit indre, og blokerer dig fra at få, hvad du har behov for. Derved kan dine ressourcer frigøres.

Kontakt mig på tlf. 51 21 88 44 eller på email.
Jeg ser frem til at høre fra dig.

Ring til mig