Mentale følger (også kaldt kognitive) efter hjerneskade

Nedsat koncentration og opmærksomhed

Din koncentration kan være påvirket. Dette kan bevirke, at du kan have svært ved at koncentrere dig om det, du er i gang med. Måske bliver du let forvirret, hvis der foregår flere ting på en gang. For mange er det nødvendigt, kun at gøre en ting ad gangen, nogle kan endda have problemer med det.

Nedsat orientering

Du kan have svært ved at orientere dig i tid og sted. Det kan betyde, at du måske ikke kan finde ud af, hvad klokken er, eller du kan have besvær med at finde hen til købmanden.

Nedsat hukommelse

Måske du har svært ved at huske, hvad dine nærmeste hedder, eller hvad dit telefonnummer er. Du kan have let ved at glemmer aftaler og navne. Det kan være, at du skal træne den samme ting rigtig mange gange, for at kunne huske den.
Samtidig kan det sagtens være let for dig at huske gamle ting, det er nemlig et andet sted i hjernen, at det er lagret.

Sprogvanskeligheder

Det kan være svært for dig at få udtrykt, hvad du vil. Måske hjernen siger en ting, og munden en anden. Eller det kan være svært at forstå, hvad andre siger.
Det kan være meget forskelligt fra den ene til den anden, hvilke problemer den enkelte har, det afhænger af, hvor i hjernen din skade er, men ofte kan det være svært at forme sætninger, og huske, hvad ting hedder. En del har også besvær med at læse eller skrive. Du har ret til hjælp fra kommunen til træning at dette.

Nedsat evne til planlægning og dømmekraft

Din hjerneskade kan gøre, at du kan have besvær med at planlægge: hvilken rækkefølge er det, jeg plejer at bruge, når jeg skal i brusebad? Har jeg husket det hele? Skal du træne dette et andet sted, måske på et genoptræningssted, kan du måske ikke finde ud af det, fordi badeværelset ser anderledes ud, end det du har hjemme.

Måske det kan være svært for dig at vurdere, om det er sikkert for dig, at færdes i trafikken selv, eller det er noget, du har behov for træning til.

Besvær med problemløsning

Det kan være svært for dig at opfatte signaler og informationer fra dine omgivelser. Eller du har besvær med at lære af dem, og bruge erfaringerne til at løse opgaver, både nye og gamle. For at kunne problemløse, bruger man rigtig mange hjernefunktioner, f.eks. perception, opmærksomhed, hukommelse og andre af hjernens funktioner. Det kan være svært at planlægge, sætte mål og følge en bestemt rækkefølge. Du kan opdage det ved, at du ikke kan finde ud af, hvordan du skal lave aftensmad, selvom det er noget, du har lavet mange gange tidligere.

Manglende erkendelse og sygdomsindsigt

Selvom følgerne af din hjerneskade er alvorlige, kan det være svært for dig at være realistisk i forhold til, hvad betydning sygdommen har for dig, og du kan måske bagatellisere og spøge med det.

Har du fået en hjerneskade, som har givet dig mentale skader, og har brug for en ergoterapeut, er du velkommen til at kontakte mig.Aktiv
Terapi

Kirsten Rejmers

Psykoterapeut MPF
Parterapeut
Sexolog
Ergoterapeut
Tlf. 42 29 88 44

Klinik:

Ørstedsgade 5,2

7100 Vejle


Mail

---------------- 

Psykoterapeutforeningens logoMedlem af
Dansk Psykoterapeutforening


Medlem af
Dansk Sexologiforening


Ergoterapeutforeningen logo